RESPONDER - Daniel Hole © 2014 

 

Aktuelt:

 

• Enkel og prisgunstig hjartestartar »

 

 

• 110 slukkeskum »

Eit godt supplement til tradisjonelt slukkeutstyr.

 

 

 

 

 

Fyrstehjelp

 

For å gje god fyrstehjelp er kunnskap om emnet det mest sentrale, men ein kjem ikkje bort i frå at ein med stor fordel bør ha tilgang til grunnleggjande fyrstehjelpsutstyr. I dei tilfelle der det er hjartestans er det av største betydning å få kopla hjartestartar til pasienten så tidleg som mogeleg og her har dette apparatet ei avgjerande betydning for utfallet.

 

 

 

 Hjartestartar frå Defibtech

 

 

 

 

7 års levetid på batteri - 54 IP fukt-støv - 2.0 kg vekt totalt med batteri installert
Mindre enn 6 sekund ladetid - 300 støyt - Bifasisk teknologi -
Enkel å oppdatere og utan kostnader med minnebrikke.

 

Pris: 12490,- eks mva. 

 

Les meir om LifeLine her...

 

 

 

 

Fyrstehjelpsutstyr frå Noraid

 

Responder leverer alt frå enkle til meir velutstyrte fyrstehjelpseiningar frå Noraid. Me tilbyr også årleg vedlikehaldsavtale på slikt utstyr og kan supplere utstyr på staden ved behov. På denne måten er ein trygg på at utstyret er operativt dei gongene behovet melder seg. På arbeidsplassar skal vere merksam på Arbeidstilsynet sin rettleiar som omtalar krav til fyrstehjelpsutstyr i verksemder. Les rettlaiaren her...

 

 

Noraid "MEDIUM" fyrstehjelpskoffert

 

 

Dette er ein godt utstyrt fyrstehjelpskoffert som også stettar rettleiinga frå Arbeidstilsynet som fyrstehjelpsutstyr ved "utrykking"ved ulukke i verksemder. Refillsystem gjer kofferten enkelt å halde oppdatert.

 

Les meir om kofferten og innhaldet her: Produktblad

Pris: 1150,- eks. mva.

 

 

 

 

 

 

Noraid "STOR" fyrstehjelpskoffert

Ein rikt utstyrt fyrstehjelpskoffert som stettar Arbeidstilsynet sin rettleiing til fyrstehjelpsutstyr i verksemder med opp til 50 tilsette. Dette er "toppmodellen" i Noraid sitt produktutval.

 

Les meir om kofferten og innhaldet her: Produktblad

Pris: 2290,- eks. mva.

 

 

 

Noraid "LITEN" fyrstehjelpskoffert

Kofferten er tilpassa små verksemder, som fyrstehjelpsutstyr i bil, eller i heimen. Her finn du utstyr som skal hjelpe deg å utføre enkel fyrstehjelp.

 

680,- eks. mva.

 

 

Noraid "STOR" fyrstehjelpspute

Godt utstyrt fyrstehjelpspute som er lett å ta med seg. Den inneheld utstyr som skal til for å yte enkel fyrstehjelp og behandler mindre skadar i kvardagen. Fin å ha i bilen, eller med på tur.

 

Les meir om fyrstehjelpsputa og innhaldet her: Produktblad

469,- eks. mva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyrstehjelp redder liv!

 

 

Alle kan lære fyrstehjelp!

Kanskje du kan redde eit

liv ein dag?